An Iodáil.

Ar? ?an? ?21ú? ?lá? ?de? ?mhí? ?Feabhra? ?chuaigh? ?baill? ?de? ?bhliain? ?a? ?5? ?agus? ?a? ?6? ?ar? ?thuras? ?chun? ?na? ?hIodáile.? ?Ar? ?an gcéad? ?lá? ?chuamar? ?ar? ?thuras? ?siúlóide? ?timpeall? ?chathair? ?na? ?Róimhe.? ?Chonaiceamar? ?mórán? ?áiteanna cáiliúla? ?ar? ?nós? ?Teampall? ?na? ?nDéithe? ?agus? ?an? ?Colasaem.? ?Níos? ?déanaí,? ?thiomáineamar? ?go? ?dtí? ?an? ?t-óstán? ?i Sorrento.? ?Ar? ?an? ?dara? ?lá,? ?chuamar? ?chuig? ?feirm? ?ológa,? ?monarchan? ?chaifé? ?agus? ?feirm? ?mhill.? ?Ansin chuamar? ?ar? ?thuras? ?timpeall? ?cósta? ?Amalfi,? ?áit? ?a? ?raibh? ?mórán? ?radharcanna? ?áille? ?le? ?feiceáil.? ?Bhí? ?rang cócaireachta? ?againn? ?ansin? ?agus? ?d’ullmhaíomar? ?gnocchi.? ?An? ?lá? ?dar? ?gcionn,? ?chuamar? ?go? ?Pompei? ?agus bhí? ?rang? ?uachtar? ?reoite? ?againn? ?i? ?Sorrento.? ?An? ?oíche? ?sin? ?rinneamar? ?píotsaí? ?sa? ?scoil? ?chócaireachta. 

Tháinig? ?damhsóirí? ?traidisiúnta? ?Iodáilise? ?ansin? ?agus? ?bhain? ?gach? ?éinne? ?sult? ?as? ?an? ?seó.? ?Ar? ?an? ?lá deireanach? ?,? ?chuamar? ?ar? ?ais? ?go? ?dtí? ?an? ?Róimh? ?chun? ?museam? ?an? Vatican? ?a? ?fheiceáil.? ?D’fhilleamar? ?ar Bhaile? ?Átha? ?Cliath? ?an? ?oíche? ?sin.? ?Bhí? ?gach? ?duine? ?tuirseach? ?traochta? ?tar? ?éis? ?turas? ?gnóthach? ?ach? ?bhain gach? ?éinne? ?an-sult? ?as.

On? ?the? ?21?st?? ?of? ?February,? ?a? ?group? ?of? ?students? ?from? ?5?th?? ?and? ?6?th?? ?year? ?went? ?on? ?a? ?trip? ?to? ?Italy.? ?On? ?the? ?first day,? ?we? ?went? ?on? ?a? ?walking? ?tour? ?around? ?the? ?city? ?of? ?Rome.? ?We? ?saw? ?many? ?famous? ?places? ?such? ?as? ?the
Pantheon? ?and? ?the? ?Colosseum.? ?Later,? ?the? ?bus? ?brought? ?us? ?to? ?our? ?hotel? ?in? ?Sorrento.? ?On? ?the? ?second? ?day, we? ?visited? ?an? ?olive? ?plantation,? ?a? ?coffee? ?manufacturer? ?and? ?a? ?honey? ?farm.? ?We? ?then? ?went? ?on? ?a? ?scenic
drive? ?of? ?the? ?Amalfi? ?Coast? ?where? ?we? ?saw? ?many? ?fantastic? ?views.? ?That? ?evening,? ?we? ?had? ?a? ?cookery? ?class where? ?we? ?learned? ?how? ?to? ?prepare? ?gnocchi.? ?The? ?next? ?day,? ?we? ?went? ?on? ?a? ?trip? ?to? ?the? ?ancient? ?ruins? ?of
Pompei,? ?followed? ?by? ?a? ?gelato-making? ?class? ?in? ?Sorrento.? ?Later? ?that? ?evening,? ?we? ?made? ?pizza? ?bases? ?in the? ?cooking? ?school.? ?Traditional? ?Italian? ?dancers? ?performed? ?for? ?us? ?following? ?our? ?dinner? ?and? ?everyone
enjoyed? ?it? ?thoroughly.? ?On? ?the? ?last? ?day,? ?we? ?travelled? ?back? ?to? ?Rome? ?to? ?visit? ?the? ?Vatican? ?museums.? ?We returned? ?to? ?Dublin? ?that? ?night.? ?Everyone? ?was? ?extremely? ?tired? ?after? ?a? ?busy? ?trip? ?but? ?we? ?had? ?all? ?enjoyed it? ?nonetheless.


Scroll to Top