Cárta aitheantais

A chairde, tá áthas orainn a fhógairt go seolfar iontas beag amach chuile mhí chuig scoláirí faoi leith i ngach rang trí fheachtas nua na gcartaí aitheantais. Is é sprioc na gcartaí aitheantais ná aitheanas a thabhairt do scoláirí a bhfuil obair chrua ar siúl acu, feabhas curtha le cúrsaí iompair, tinrimh, srl. Tagann na cártaí le héiteas na scoile agus na luachanna a ndéantar ceiliúradh orthu. Cuireann na cártaí aitheantais  na luachanna; meas, cúram, barr feabhais san oideachas, comhionannas , pobal agus an Ghaeilge, chun cinn. Bígí ag faire amach le haghaidh na gcártaí, seans go mbeidh ceann ag teacht tríd an doras go luath!

The school has started a new surprise for the students, every month a recognition card will be sent home to certain students in every class. These post cards give recognition to the hard work of students, improvement in behaviour, attendance, punctuality etc. The post cards are in line with the schools ethos and the values we celebrate. The carta aitheantais celebrate the values of respect, care, excellence in education, equality, community and an Ghaeilge. Be on the look out for the cards as they may be coming through your door soon! 

Scroll to Top