Ceolchoirm Sheachtain na Gaeilge

Ar an Luan seo caite cuireadh deireadh oifigiúil le Seachtain na Gaeilge 2017 i gColáiste Cois Life. Míle buíochas le @Seolinn a chuir seó den scoth ar siúl agus míle buíochas le daltaí na scoile a bhailigh airgead do SERVE freisin. Tá an uimhir oifigiúil le fógairt fós. Comhghairdeas freisin leo siúd a bhuaigh duaiseanna le linn na seachtaine agus do na Cinnirí Gaeilge a fuair a suaitheantais nua!
On Monday, we officially brought Seachtain na Gaeilge to a close. We would like to thank @Seolinn for putting on a great show and many thanks to all the students who collected money for SERVE too. The official number is yet to be announced. Congratulations to those who won prizes during the week and to the Cinnirí Gaeilge who were presented their new pins as well.
Scroll to Top