Cinnirí Gaeilge 2023-2024

Tá áthas agus bród an domhain orainn ár gCinnirí Gaeilge don scoilbhliain 2023-2024 a fhógairt. Roghnaíodh beirt as chuile rang i mbliain 5 & 6, agus tabharfar deis dóibh cúrsaí Gaeilge sa scoil a fheabhsú agus a láidriú. Tá muinín againn astu go gcuirfidh siad bród orainn amach anseo mar eiseamláirí teanga do phobal uile na scoile. Mar sin, g
uímid gach rath orthu i mbliana.

Scroll to Top