Ciorcal comhrá

Maidin álainn, spleodeach a bhí ann agus ár gcéad chiorcal comhrá ar bun againn ar shuíomh na scoile. Buíochas ó chroí le chuile dhuine a thacaigh linn agus le scoláirí na cúigiú bliana a sheas isteach don 
Idirbhliain inniu.  Is iontach an deis é casadh le muintir an phobail a bhfuil suim acu sa Ghaeilge #BOOACDL #Pobal 

We had a great morning hosting our first conversation circle in the school. Thanks to everyone who supported us and to the fifth year students who stood in for the transition year students today. It is a great opportunity to meet people in the community who have an interest in Irish #DDLETB #Community
Scroll to Top