Coiste Folláine (Wellbeing committee)

Bhí lón oibre ag an gCoiste Folláine inné! Fad is a bhí an píotsa á ithe acu bhí siad i mbun oibre ar an mballa buíochais, ar chur i láthair le haghaidh Cycle Against Suicide agus ag labhairt le bliain a haon faoi Bhosca na mBuarthaí.

Chomh maith leis sin, bronnadh suaitheantais orthu a dhear Emily Birch ?.

The Coiste Folláine had a working lunch yesterday. As they ate their pizza, they worked on the gratitude wall, the presentation for Cycle Against Suicide and spoke to bliain a haon about the worry boxes.

/>

Scroll to Top