Coiste Gaelbhratach

‘Mol an óige agus tiocfaidh sí’ Thug an Coiste Gaelbhratach faoi cheardlann iontach spreagúil i rith na seachtaine. Chaith siad súil ar na himeachtaí atá eagraithe acu go dtí seo agus tugadh deis dóibh dul i mbun pleanála le haghaidh na míonna amach romhainn. Spreagtha i leith na cúise atá siad anois. Tugadh féiríní beaga dúinn chomh maith agus tá siad crochta timpeall na scoile ag na múinteoirí cheana féin. Míle buíochas le Méabh ón bhfoireann Gaelbhratach as ucht a cuid saineolas a roinnt linn.

‘Praise the youth and they will come’ The Gaelbratach Committee undertook an exciting workshop during the week. They took a look at the events they have organised so far and were given the opportunity to start planning for the coming months. We were also given small gifts and the teachers have already hung them around the school. Many thanks to Méabh from the Gaelbratach team for sharing her expertise with us.

Scroll to Top