Coláiste Oráiste-Schools go Orange.

Tá Coláiste Oráiste ag teacht!  Dé hAoine an 17/02, tá scoileanna ar fud na tíre ag imeacht oráiste chun aird a thabhairt ar fholláine.  Dá bhrí sin, impímid ar dhaltaí iarracht a dhéanamh oráiste a chaitheamh an lá sin chomh maith le héadaí spóirt na scoile.  Is féidir t-léine oráiste a chaitheamh, dath oráiste a chur ar na hingne, scáthú súl óraiste a chaitheamh nó fiú stocaí oráiste a chaitheamh.

Chun cabhrú leis an bhfolláine, ní bheidh múinteoirí ag tabhairt obair bhaile ar an Déardaoin 16/02/17 agus beidh roinnt imeachtaí ar siúl do na blianta ar fad ar an Aoine 17/02.

Glacaigí páirt – Tá sé go breá muna bhfuil tú go breá, ach ag deireadh an lae is fearr é a phlé.

It’s coming… Schools go Orange. On Friday 17/02, schools all over the country are going orange to highlight wellbeing.  Therefore, we ask students to make an effort and wear orange that day along with the school’s P.E. gear.  Students can wear an orange t-shirt, can paint their nails orange, wear orange eye shadow or even wear orange socks.

To help with wellbeing, teachers will not be giving homework on Thursday 16/02/17 and other activities will take place for the various years on Friday 17/02.

Take part – It’s ok not to feel ok and it’s absolutely ok to ask for help.

Scroll to Top