Comhrá 23

Ghlac an rang Staidéar Gaelach páirt i gComhrá 23 inniu. Tá sé mar aidhm ag Comhrá 23’ an mileáiste is faide ó thaobh comhrá Ghaeilge timpeall an domhain a bhaint amach, an Ghaeilge a chur chun cinn ar fud an domhain agus daoine a spreagadh chun an teanga a labhairt. Stiúir an rang an comhrá digiteach ar feadh leathuair an chloig. @Snagaeilge #GréasánnaGaeilge #DDLETB #Pobal
Irish studies students took part in Comhrá ‘23 today. The aim of Comhrá ‘23 is to break a record for the longest continuous online conversation, promote Irish all over the world and inspire people to speak the language. The class directed the conversation for half an hour. #DDLETB #Community
Scroll to Top