Cúram

CÚRAM –  Seachtain na Frithbhulaíochta
Brat an chineáltais – Iarrtar ar scoláirí aire a thabhairt dá chéile agus cásanna bulaíochta a thuairisciú le linn ár seachtain frith-bhulaíochta.
 
CARE – Anti-bullying Week
Our Kindness Flag – All students are asked to look out for each other and report bullying during our Anti-Bullying Week. @ddletb 
Scroll to Top