Scrúduithe

Scrúduithe an Gheimhridh

Bíonn scrúdithe tí ag deireadh an téarma ag gach bliainghrúpa thíos mar chuid de pholasaí ‘Teagasc agus Foghlaim’ na scoile. Baineann measúnachtaí ranga le gráid dheiridh an scoláire deghnáth chomh maith. Coinnigí súil ar an bhféilire chun na dátaí a aimsiú.

Bliain 1

Bliain 2

Bliain 4

Bliain 5

Scroll to Top