Fógra Tábhachtach doThuismitheoirí/Chaomhnóirí-Scoil dúnta do scoláirí 17 Bealtaine

Page 1 of 1

11 Bealtaine 2016

A Thuismitheoirí / A Chaomhnóirí,

Beidh Lá Foirne ar siúl sa scoil ar an Máirt seo chugainn 17ú Bealtaine maidir leis an tSraith

Shóisearach Nua, úsáid na teicneolaíochta sa scoil agus na hathruithe don Idirbhliain. Dá bhrí

sin ní bheidh aon scoil ag na scoláirí. Beidh am ag na scoláirí atá ag dul faoi na scrúduithe

stáit lá fiúntach a chaitheamh ag obair iad féin le plean oibre ó na múinteoirí agus iad siúd a

bheidh ag gabháil do na scrúduithe scoile obair chuige sin a dhéanamh.

An Inservice Day for the teaching staff regarding the new Junior Certificate, the use of

technology in the school and the changes involving TY will be held next Tuesday 17 th May.

Therefore there will be no school for the students. The students sitting the State Examinations

will have time to do worthwhile revision with guidance from their teachers and those doing

the House Examinations will be able to work towards them.

Le meas,

__________________

Tomás Ó Donnagáin

1 of 1
Scroll to Top