Gnáthaimh Laethúla / Daily Routines

Seo treoir do thuismitheoirí ón Roinn Oideachais agus Scileanna chun tacú le daoine óga le gnáthaimh laethúla fad a bhíonn scoileanna dúnta.

A guide for parents on supporting young people with daily routines while schools are closed from the Department of Education and Skills.

Pdf-1

Pdf-2

Scroll to Top