Mission Possible; Gradam Gaisce na Scoileanna.

Cuireadh an scoil ar ghearrliosta do Mission Possible; Gradam Gaisce na Scoileanna don obair atá déanta againn ar son sláinte intinne. D’fhreastalaíomar ar an gceiliúradh ar an Aoine 28 Aibreán in Ospidéal Ollscoile Phádraig.

Our school was shortlisted for Mission Possible; School Achievement Awards for the work we have done in the area of mental health. We attended the celebration on Friday 28th April in St. Patrick’s University Hospital.

Scroll to Top