Nuachtlitir scoile/ school newsletter

Bhur gcéad fáilte go dtí ár nuachtlitir. Seolfar nuachtlitir ag deireadh gach téarma. 

Welcome to our newsletter. Our newsletter will be realeased at the end of each term. Access to our newsletter through this link: 

https://sway.office.com/zP0bIKB4mGUoN04r?ref=Link

Tá scéalta nuachta agus eolas tábhachtach do bhaill ár bpobal scoile sa nuachtlitir. These newsletters contain a collection of updates, news stories and important information for members of our school community.

Le haghaidh tuilleadh nuachta agus pictiúir de na gníomhaíochtaí a tharlaíonn inár scoil gach lá, lean muid ar/ For more news and pictures of the many activities that happen in our school every day, please follow us on:

Instagram @ colaiste_cois_life

Facebook @Coláiste Cois Life

Twitter @ColCoisLife

Website: https://colaistecoislife.ie/

Scroll to Top