Rang 2023

D’éirigh le rang 2023 an phaindéim dhúshlánach i rith Covid-19 a shárú, chomh maith le cianfhoghlaim agus suíomhanna pearsanta a bhainistiú chun torthaí eisceachtúla a bhaint amach san Ardteistiméireacht i mbliana. Tá na torthaí seo tuillte go hiomlán ag na scoláirí agus tá pobal uile na scoile an-bhródúil as an méid atá bainte amach acu.

Comhghairdeas ar leith do na príomhghnóthachtálaithe Ardteistiméireachta i mbliana lena n-áirítear: Caoimhe Ní Cheileachair, Laoise Nic Amhlaoidh, Aodhán Mac an tSionnaigh, Muireann Ní Dhúghaill agus Cáit Ní Allmhuráin. 

The class of 2023 managed the very challenging situation of covid-19, remote learning and personal situations to achieve exceptional results in this year’s Leaving Certificate. The students throughly deserve these results and the whole school community is very proud of their accomplishment. Congratulations to top Leaving Certificate achievers this year including: Caoimhe Ní Cheileachair, Laoise Nic Amhlaoidh, Aodhán Mac an tSionnaigh, Muireann Ní Dhúghaill agus Cáit Ní Allmhuráin. 

Scroll to Top