Rang Ceoil

Bhí lá deas ag scoláirí ceoil na Sraithe Shóisearaigh inniu sa Cheoláras Náisiúnta ag éisteacht leis an gCeolfhoireann Shiansach Náisiúnta agus an sár-fhidléir Zoe Conway a sheinn saothar a chum sí í fhéin. Bhí sé ar fheabhas go raibh cumadóirí baineanna agus cumadóirí Éireannacha ar an gclár acu ach buaicphointe na ceolchoirme dúinn go léir ná An Mhairseáil Impiriúil le John Williams ó Star Wars ag an deireadh.
Our Junior Cycle Music students had a nice day at the National Concert Hall today listening to the National Symphony Orchestra and the amazing fiddle player Zoe Conway who performed one of her  own compositions. It was fantastic that there were female composers and Irish composers included in the programme but the highlight for all of us was the Imperial March from Star Wars by John Williams at the end.
Scroll to Top