Saotharlann nua na scoile

Rinneadh athchóiriú ar 3 cinn de shaotharlann na scoile le déanaí. Fuarthas trealamh eolaíochta nua, troscán, maisiú agus scáileán idirgníomhach nua i ngach ceann de na saotharlann. Cuireann sé go mór le teagasc agus foghlaim sna hábhair eolaíochta. Feictear scoláire na 6ú bl rang Ceimice sa phic.

Renovations were made to the school science labs lately including new equipment, furniture and interactive whiteboards. This has benefited the learning and teaching greatly. 

Scroll to Top