Scileanna Staidéir (Study Skills)

A Thuismitheoirí/A Chaomhnóirí,

Beidh an scoil ag cur seisiún scileanna staidéir ar fáil do ranganna bhliain a trí, ar an 8ú & 9ú Samhain agus do bhliain a sé ar an 22ú Samhain. Beidh an chomhlacht ‘Super Generation’ ag tabhairt na seisiún seo.

Beidh costas €10:00 an scoláire agus beidh an t-airgead le n-íoc roimh nó ar an Luan 5/11/18 ag an oifig nó ar líne.

The school has organised a study skills session for classes in third year on the 8th & 9th of November and sixth years on the 22th of November. The company ‘Super Generation’ will provide these sessions.
There is a cost of €10:00 per student and payment will be due on or before Monday the 5/11/18 at the office or online.

Scroll to Top