Seachtain Feasachta na Tíreolaíochta

Seachtain Feasachta na Tíreolaíochta a bhí ann an tseachtain seo caite inar ghlac na blianta uilig páirt i réimse leathan gníomhaíochtaí. Stiúraigh na ranganna sinsearacha tóraíocht taisce do na sóisir ag baint úsáide as tagairtí ghreille SO an cheantair. Bhí comórtas Sporcle ar siúl ar an gCéadaoin don scoil iomlán ar thíortha an domhain agus chun críoch inbhuanaithe a chur leis an tseachtain, reachtáladh siopa malartú éadaí chun lorg carbóin na scoile a laghdú. 

Geography Awareness week was last week in which the students participated in a broad range of activities. The senior classes organised a treasure hunt for the juniors using ordinance survey grid references of the area. A Sporcle competition took place on Wednesday on countries of the world and to finish off the week sustainably, a swap shop was held to reduce the carbon footprint of the school.
Scroll to Top