Seachtain Fholláine 2018

Seachtain Fholláine 2018

Míle buíochas le gach duine a ghlac páirt sa tseachtain linn!

Ar an Luan bhí Kevin McManamon istigh ó Aware ag labhairt le bliain a sé.
Ar an Máirt bhí ‘Don’t be Mean behind your Screen’ istigh ag labhairt le bliain a haon agus a dó faoi na meáin shóisialta.
Ar an Déardaoin bhí leath de bhliain a ceathair ag an Cycle Against Suicide le haoi-chainteoirí agus ceoltóirí den scoth!
Chomh maith leis sin rinne bliain a trí Ióga le hÓga Yoga.
Agus chun críoch a chur leis an tseachtain bhí Jigsaw Clondalkin istigh chun labhairt le bliain a cúig.

Thanks so much to all those who took part in the week.

On Monday we had Kevin McManamon in from aware to talk to the sixth years.
Tuesday ‘Don’t be Mean behind your Screen’ were in working with first and second years on social media.
Thursday half of the fourth years went to Cycle Against Suicide where there were amazing bands and speakers.
Third years also did yoga with Óga Yoga.
And to finish off the week, we had Jigsaw Clondalkin in to talk to fifth years.

Scroll to Top