SnaG

Bhí dhá chomórtas teanga ar siúl le linn Seachtain na Gaeilge, Laochra Litrithe le haghaidh na Sóisir agus Gúrú Gramadaí le haghaidh na Sinsir. Tugadh seachtain do na sóisir 30 téarma faoi leith a fhoghlaim de ghlanmheabhair ina raibh comórtas litrithe ar siúl bunaithe orthu. Chuir na múinteoirí sinsir béim ar na réamhfhocail shimplí sna ranganna le linn SnaG chun na scoláirí a ullmhú le haghaidh an chomórtas Blooket. Bhí buaiteoir ag chuile rang. Míle buíochas leis na Cinnirí Gaeilge a stiúir na comórtais uilig. Maith sibh a chairde

Scroll to Top