Staidéar Stiúrtha / Supervised Study

Beidh córas nua á reachtáil ag an scoil maidir le staidéar stiúrtha don bhliain seo chugainn. Mar is eol daoibh ní raibh an scoil in ann staidéar stiúrtha a sholáthar do gach scoláire ar theastaigh sé uathu i mbliana agus bheadh an scéal céanna ann an bhliain seo chugainn. Dá bhrí sin beidh Logos Study ag eagrú an staidéir stiúrtha don bhliain seo chugainn sa scoil. Beidh staidéar stiúrtha oscailte dóibh siúd a bheidh i mbliain 3, 5 agus 6 don bhliain seo chugainn. Beidh gach clann sna blianta sin ag fáil litreach maidir le staidéar stiúrtha faoi dheireadh na seachtaine seo nó tús na seachtaine seo chugainn. Ó seo amach beidh na tuismitheoirí / na caomhnóirí ag plé go díreach le Logos Study faoi aon cheisteanna maidir le staidéar stiútha in ionad leis an scoil.
For the coming academic year a new system for supervised study will operate in the school. As you are aware the school was not able to provide supervised study for all the students who applied to do it and the situation would be the same for the coming year. Therefore Logos Study will be organising supervised study in the school for the coming academic year. Supervised study will be open to those in 3rd, 5th and 6th year. Every family in those year groups will receive a letter by the end of this week or the beginning of next week from Logos Study. From now on Parents / Guardians will be discussing any issues regarding Supervised Study with Logos Study directly and not with the school.

Scroll to Top