SUSI

Tá SUSI ar oscailt anois má theastaíonn ó dhaltaí ardteistiméireachta cur isteach air. Bíonn SUSI i gceannas ar na deontais don tríú leibhéal.

SUSI is now open for Leaving Certificate students. SUSI deals with third level grants.

Tuilleadh eolais:

www.susi.ie

www.studentfinance.ie

 

Scroll to Top