Teachtaireacht ón Uachtarán/A message from the President

Tá súil agam go bhfuil sibh slán sábháilte sa bhaile.
Tá teachtaireacht sa nasc seo ón Uachtarán maidir leis an ról atá ag déagóirí sa ghéirchéim seo;

I hope you are all healthy and well at home. The link provided contains a message from the President regarding the role of teenagers during this crisis.

Pdf-1

Scroll to Top