Tuairisc chun Dáta ón CAO – CAO Update

Ráiteas ar Thaifeas Iarratais-Statement of Application Record
Gheobhaidh gach iarratasóir Ráiteas ar Thaifeas Iarratais sa phost go luath ón CAO. Tá sé de dhualgas ar gach iarratasóir a chinntiú nach bhfuil aon bhotúin nó easnaimh ann.
Every applicant will receive a Statement of Application Record from the CAO in the post soon. It is the duty of every applicant to ensure that there are no mistakes or omissions.
Athrú Intinne-Change of Mind
Tá an tsaoráid Athrú Intinne ar oscailt anois go dtí 1 Iúil.
The Change of Mind facility is open now until 1 July.
Tairiscintí Babhta a hAon- Round One Offers
Beidh na tairiscintí seo ar fáil ar an Luan 22 Lúnasa.
These offers will be available on Monday August 22.
Scroll to Top