An Mhaidin Chaifé

Ar an 28ú Meán Fomhair bhí Maidin Chaife ar siúl sa scoil ar son na hOspíse. D’eagraigh grúpa scoláire ón Idirbhliain é faoi stiúr Fíona Ní Chatháin, atá á eagrú le 17 mbliana anuas.
Lá an-ghnóthach a bhí ann do gach duine ach bhain gach duine sult agus tairbhe as.
San iomlán bailíodh €2,651 don Ospís. Táimid ar fad thar a bheith buíoch do gach duine idir scoláirí, a dtuismitheoirí agus foireann na scoile a chabhraigh ar an lá.

Many thanks to all, students, parents, staff and friends of Coláiste Cois life who contributed in any way to the very successful coffee morning held recently in the school. A total of €2561 was raised for the Hospice movement.
A big thank you to Fíona for her hard work in organising this annual event.

Scroll to Top