An Idirbhliain

Is í aidhm na hIdirbhliana ná an deis a thabhairt do dhaltaí forbairt go pearsanta, go sóisialta agus go hoideachasúil chun go mbeidh an aibíocht acu aghaidh níos fearr a thabhairt ar chúrsa na hArdteistiméireachta. Tugann sí an deis do dhaltaí taithí a fháil ar réimsí oideachais nach ndearnadh staidéar orthu go dtí seo chomh maith le díriú ar chuid de chúrsa na hArdteistiméireachta in ábhair ar Leith. Tugtar an deis do dhaltaí a scileann ginearálta, teicniúla agus acadúla a fhorbairt ag cur na béime ar fhoghlaim i raon leathan ábhair. Bíonn an deis ag daltaí freisin dul ar thaithí oibre, ar obair shóisialta agus ar thurais go dtí áiteanna spéisiúla.

Transition Year is a unique year in Coláiste Cois Life allowing students to grow and develop intellectually, while experiencing realms of learning beyond the examination oriented curriculum, in preparation for a more mature approach to Leaving Certificate.

Scroll to Top