An tSraith Shinsearach

 

Bliain 5 agus 6, Ardteist ag deireadh na 6ú bliana.

Ábhair Lárnacha:

 • Gaeilge
 • Béarla
 • Matamaitic
 • Corpoideachas
 • Reiligiúin
 • Gairmthreoir

Ábhair Roghnacha faoi láthair:

 • Bitheolaíocht
 • Ceimic
 • Fisic
 • Gearmáinis
 • Eacnamaíocht
 • Gnó
 • Tíreolaíocht
 • Stair
 • Ceol
 • Eacnamaíocht Bhaile
 • Corpoideachas
 • Ealaín
 • Staidéar Foirgníochta
 • Cuntasaíocht

Braitheann an rogha gach bliain ar an éileamh ó na scoláirí.

Scroll to Top