An Spáinn

Tá muid tá tar éis filleadh abhaile slán agus sásta.  Ba mhaith linn buíochas a ghabháil leis na daltaí as ucht an comhoibriú agus na béasaí a léirigh siad le linn an turais. Gabhaimid buíochas le Antaine, Daithí, Emma, Jane, Natasha, Ríoghnach, Sarah agus Seosamh a bhí ar an turas leo.

Scroll to Top