Measúnú Iontrála – Entrance Exam (seachas GSNP agus GSER – except for GSNP and GSER)

A Thuismitheoir/Chaomhnóir,
Ba mhaith linn fáilte a chur roimh do mhac/d’iníon freastal ar an measúnú iontrála. Beidh an measúnú ar siúl i gColáiste Cois Life, ar an Satharn, an 3 Feabhra ag tosú 09:15 agus ag críochnú thart ar 12:30. Déanfar an measúnú ar líne agus dá bhrí sin beidh ar na daltaí cluasáin a thógáil leo chun iad a úsáid leis an ríomhaire (gnáth chluasáin a úsáidtear le ríomhaire atá ag teastáil) agus peann luaidhe don obair gharbh.

Dear Parent/Guardian,
We would like to invite your son/daughter to attend the entrance assessment. The assessment will take place in Coláiste Cois Life on Saturday 3rd of February starting at 09:15 and finishing about 12:30. The assessment will be done online and therefore students will have to bring earphones with them to use with the computer (normal earphones that are used with computers are needed) and a pencil for rough work.

Scroll to Top