One Good Idea.

One Good Idea

Tá mé féin, Emily Birch agus mo chara, Niamh Ní Mhaolmhuaidh ag obair ar an tionscnamh One Good Idea atá á reáchtáil ag Údarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann. An téama atá roghnaithe againn don tionscnamh ná ‘go sábháiltear fuinneamh nuair a chaomhnaítear uisce’. ‘Sé aidhm an tionscnaimh seo ná tuilleadh eolais a scaipeadh i measc pobal uile na scoile faoin uisce atá curtha amú againn agus na bealaí gur féidir linn é a chaomhnú.

Tá sé beartaithe againn díriú isteach ar na buidéil aonúsáide agus an sprioc atá againn ná go mbeidh buidéal ath-inúsáidte ag gach scoláire agus go gcuirfear cosc iomlán ar na buidéil eile sa choláiste.

Dá mbeadh smaointe agaibh ba bhreá linn cloisteáil uaibh agus an tacaíocht a fháil!! Bain úsáid as an haischlib #UisceCliste chun hur smaointí a roinnt linn.

Ní gá ach ríomhphost a sheoladh chugainn ag [email protected][email protected] chun tuilleadh eolais a fháil.

Myself, Emily Birch and my friend Niamh Ní Mhaolmhuaidh are working on the One Good Idea project which is run by the Sustainable Energy Authority of Ireland (SEAI). Our chosen theme is ‘Saving Water, Saves Energy’ and the aim of our project is to raise greater awareness amongst the entire school community about the amount of water we are wasting and to provide awareness on water conservation.

We have chosen to focus on single-use plastic bottles and our goal is to eradicate these bottles from the school by promoting the use of reusable bottles.

If you have any ideas or can help in any way we would love to hear from you and to get your support!! Use the #UisceCliste hashtag on FB and Instagram to share your ideas with us. You can contact us at [email protected] or [email protected] for additional information.

Scroll to Top