Strictly Cois Life

A Thuismitheoirí, a Chaomhnóirí agus a Iarscoláirí,
Tá sé ar intinn againn Strictly Come Dancing a reachtáil i mbliana. Tá fir ag teastáil a mbeadh suim acu páirt a ghlacadh mar dhamhsóir chun an oíche seo a chur chun cinn.
Má tá suim agat páirt a ghlacadh is féidir libh dul i dteagmháil leis an scoil tríd ríomhphost ag:
[email protected]

Parents, guardians and past pupils,
We would like to organise a Strictly Come Dancing event here in Coláiste Cois Life. We are now looking for any males that would be interested in taking part in this event.
If you are interested you can contact the school by email at:
[email protected]
Mise le meas
Ríoghnach

Scroll to Top