Strictly Cois Life

A Thuismitheoirí, a Chaomhnóirí agus a Iarscoláirí,

Tá sé ar intinn againn Strictly Come Dancing a reachtáil sa bhliain acadúil nua. Tá muid ag iarraidh airgead a thiomsú ar son na scoile agus ní raibh ócáid mhór den chinéal seo déanta le tamall fada. Is deis iontach í seo chun airgead a bhailiú agus ócáid spraíúil a bheith againn chomh maith.  Beidh muid ag lorg tuismitheoirí, caomhnóirí agus iarscoláirí a bheadh suim acu páirt a ghlacadh mar dhamhsóir chun an oíche seo a chur chun cinn. Ma tá suim san ócáid agus ainmneacha againn, beidh cruinniú i Mí an Mheán Fhómhair.

Má tá suim agat páirt a ghlacadh is féidir libh dul i dteagmháil leis an scoil ar ríomhphost ag:

[email protected]

 

Parents, guardians and past pupils,

We would like to organise a Strictly Come Dancing event here in Coláiste Cois Life for the next academic year. Our vision is to raise money for the school. These events are an excellent way to fund raise and to have some fun in the process. We would be looking for parents, guardians and past pupils to take part as a dancer. If there is interest in this event, there will be a meeting held in September.

If you are interested you can contact the school by email at:

[email protected]

Mise le meas

Ríoghnach

Scroll to Top