Margadh na Nollag i gColáiste Cois Life. ( Christmas Market in CCL)

Beidh Margadh Nollag á reáchtáil ag na ranganna Fiontraíochta sa halla scoile ar 19 Nollaig. Beidh an t-uafás earraí ar díol ag na daltaí, ar nós maisiúcháin, cártaí, milseáin agus bronntanais Nollag.
Beidh craic agus ceol Nollag ar súil ar feadh an lae (le hamhráin ó Tomás!!) Beidh ticéid ar díol do chrannchur ar son iar scoláire atá ag dul faoi obráid, le duaiseanna deasa. Is deis iontach é seo chun bronntanais lámh-déanta a cheannach do chlann agus cairde, sula dtagann an lá mór.

The Transition Year Enterprise classes will be holding the first ever Christmas Market in the school hall on the 19th of December. There will be a wide selection of products on sale, for example decorations, cards, sweets and Christmas gifts.
There will be Christmas music playing throughout the day, and Tomás, the principal, has even promised to sing a few songs! There will be a raffle held in aid of a former student who will be having an operation, with wonderful prizes! This is a fantastic opportunity to buy handmade presents for family and friends before the big day arrives on the 25th !

Scroll to Top